ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Tämä rajapintapalvelu sisältää ruutupohjaiset taajamien asuinalueet vuodesta 1990 lähtien.
summary: Tämä rajapintapalvelu sisältää ruutupohjaiset taajamien asuinalueet vuodesta 1990 lähtien.
extent: [[16,59],[32,69]]
accessInformation: SYKE
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Toiminnalliset alueet tarkoittavat ruutupohjaisia hallinnollisista aluejaoista riippumattomia aluejakoja.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Liiteri_Asuinalueet
type: Map Service
url:
tags: ["Yhdyskuntarakenne","asuinalueet"]
culture: fi-FI
name: Liiteri_Asuinalueet
guid: 348C62A2-DFBF-4CBA-B421-356809162D6F
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN