ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Tämä rajapintapalvelu sisältää oppilaitosten ja päivittäistavarakauppojen saavutettavuusvyöhykkeitä sekä asemakaavoitetun alueen ja taajaman lievealueet.
summary: Tämä rajapintapalvelu sisältää oppilaitosten ja päivittäistavarakauppojen saavutettavuusvyöhykkeitä sekä asemakaavoitetun alueen ja taajaman lievealueet.
extent: [[16,59],[32,70]]
accessInformation: SYKE
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description:
licenseInfo:
catalogPath:
title: Etaisyysvyohykkeet
type: Map Service
url:
tags: ["Etäisyysvyöhykkeet","saavutettavuus","lievealue"]
culture: fi-FI
name: Liiteri_Etaisyysvyohykkeet
guid: 0A37F29D-6125-498F-A9BF-6EF5BB25AA95
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN