ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Liiteri/Liiteri_Etaisyysvyohykkeet)

Ala-asteet (1)
250 m 250 m
500 m 500 m
1000 m 1000 m
2000 m 2000 m
3000 m 3000 m
5000 m 5000 m
Yläasteet (2)
250 m 250 m
500 m 500 m
1000 m 1000 m
2000 m 2000 m
3000 m 3000 m
5000 m 5000 m
Lukiot (3)
250 m 250 m
500 m 500 m
1000 m 1000 m
2000 m 2000 m
3000 m 3000 m
5000 m 5000 m
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus (4)
250 m 250 m
500 m 500 m
1000 m 1000 m
2000 m 2000 m
5000 m 5000 m
Asemakaavoitetun alueen lievealue (5)
 1000 m 1000 m
Taajaman lievealue (6)
1 000 m 1 000 m