ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Tämä palvelu sisältää keskusta- ja kaupan aluerajaukset.
summary: Tämä palvelu sisältää keskusta- ja kaupan aluerajaukset.
extent: [[17,59],[31,68]]
accessInformation: SYKE
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Toiminnallisilla alueilla tarkoitetaan hallinnollisista alueista riippumattomia ruutupohjaisia aluejakoja.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Liiteri_KeskustaKaupanAlueet
type: Map Service
url:
tags: ["Yhdyskuntarakenne"]
culture: fi-FI
name: Liiteri_KeskustaKaupanAlueet
guid: 47B569FB-6DF3-4DF9-9BAB-3B7CFF1384D0
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN