ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla.
summary: Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla.
extent: [[14,59],[33,70]]
accessInformation: Lähde: SYKE, osittain MML, LUKE
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Aineisto kuvaa soiden ja rantakosteikoiden maanpeitettä Suomessa.
licenseInfo:
catalogPath:
title: SYKE_MaanpeiteSuotKosteikot
type: Map Service
url:
tags: ["suot","rantakosteikot","kosteikot","maanpeite"]
culture: fi-FI
name: SYKE_MaanpeiteSuotKosteikot
guid: E6DE8664-014D-4B33-B9A5-54771DEFDED9
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN