ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SYKE/SYKE_MaanpeiteSuotKosteikot)

Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla (0)
Avosuo Avosuo
Vähäpuustoinen suo Vähäpuustoinen suo
Puustoinen suo Puustoinen suo
Kasvillisuus vedessä Kasvillisuus vedessä
Vähäpuustoinen rantakosteikko Vähäpuustoinen rantakosteikko
Puustoinen rantakosteikko Puustoinen rantakosteikko