ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SYKE/SYKE_Pohjavesialueet)

Pohjavesialuerajat (1)
Pohjavesialueen raja Pohjavesialueen raja
Pohjavesialueen osa-alueen raja Pohjavesialueen osa-alueen raja
Pohjavesialueiden välinen raja Pohjavesialueiden välinen raja
Varsinaisen muodostumisalueen raja Varsinaisen muodostumisalueen raja
Vettä läpäisevä rantaviiva Vettä läpäisevä rantaviiva
Pohjavesialue (2)