ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SYKE/SYKE_SuojellutAlueet)

Natura 2000 - SAC Manner-Suomi viivamaiset (1)
Natura 2000 - SAC Manner-Suomi aluemaiset (2)
Natura 2000 - SPA Manner-Suomi (3)
Natura 2000 - SCI Manner-Suomi (4)
Yksityiset suojelualueet (6)
Erityisesti suojeltavien lajien rauhoituspäätökset Erityisesti suojeltavien lajien rauhoituspäätökset
Luontotyyppipäätökset Luontotyyppipäätökset
Määräaikaiset suojelualueet Määräaikaiset suojelualueet
Yksityismaiden suojelualueet Yksityismaiden suojelualueet
Valtion maiden luonnonsuojelualueet (7)
Erityiset suojelualueet Erityiset suojelualueet
Kansallispuistot Kansallispuistot
Lehtojen suojelualueet Lehtojen suojelualueet
Luonnonpuistot Luonnonpuistot
Metsähallituksen päätöksellä suojellut alueet Metsähallituksen päätöksellä suojellut alueet
Soiden suojelualueet Soiden suojelualueet
Vanhojen metsien suojelualueet Vanhojen metsien suojelualueet
Erämaa-alueet (8)