ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Tulva/LatviaFloodMapService)

Apdraudētie objekti (2)
Veselības aprūpes iestāde Veselības aprūpes iestāde
Pansionāts u.tml. Pansionāts u.tml.
Bērnudārzs Bērnudārzs
Ugunsdzēsēju depo Ugunsdzēsēju depo
Vispārējās izglītības iestāde Vispārējās izglītības iestāde
Telekomunikāciju būve Telekomunikāciju būve
Enerģijas ražošana un piegāde Enerģijas ražošana un piegāde
Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle
Kultūras mantojums, drupas Kultūras mantojums, drupas
Aizsargāta būve Aizsargāta būve
Kultūras objekts Kultūras objekts
Pasaules kultūras mantojuma objekts Pasaules kultūras mantojuma objekts
Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Ražotne Ražotne
Lopu novietne (liela) Lopu novietne (liela)
Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošana
Zivjaudzētava Zivjaudzētava
Ūdens ņemšanas vieta Ūdens ņemšanas vieta
Ūdenstilpne Ūdenstilpne
Pludmale Pludmale
Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas
Galvenā iela vai ceļš Galvenā iela vai ceļš
Dzelzceļš Dzelzceļš
Lidosta Lidosta
Osta Osta
Piesārņota teritorija Piesārņota teritorija
Cits apdraudēts objekts Cits apdraudēts objekts
Apdraudētās ēkas (3)
Ceļi applūstošās teritorijās (4)
Ūdens dziļums (5)
Neapplūst Neapplūst
0... 0.5 m 0... 0.5 m
0.5...1 m 0.5...1 m
1...2 m 1...2 m
2...3 m 2...3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmenis upes šķērsgriezumos (6)
Apdraudētie iedzīvotāji (8)
virs 60 iedz. virs 60 iedz.
10-60 iedz. 10-60 iedz.
līdz 10 iedz. līdz 10 iedz.
Apdraudēto iedzīvotāju skaits (9)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 5700 5001 - 5700
Polderi (10)
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (11)
Apdraudētās lauksaimniecības zemes (12)
Izgāztuves/potenciāli piesārņotās vietas (13)
Peldvietas (14)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (15)
Ūdens ņemšanas vietas (16)
Hidroelektrostacijas (17)
Apdraudētie objekti (19)
Veselības aprūpes iestāde Veselības aprūpes iestāde
Pansionāts u.tml. Pansionāts u.tml.
Bērnudārzs Bērnudārzs
Ugunsdzēsēju depo Ugunsdzēsēju depo
Vispārējās izglītības iestāde Vispārējās izglītības iestāde
Telekomunikāciju būve Telekomunikāciju būve
Enerģijas ražošana un piegāde Enerģijas ražošana un piegāde
Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle
Kultūras mantojums, drupas Kultūras mantojums, drupas
Aizsargāta būve Aizsargāta būve
Kultūras objekts Kultūras objekts
Pasaules kultūras mantojuma objekts Pasaules kultūras mantojuma objekts
Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Ražotne Ražotne
Lopu novietne (liela) Lopu novietne (liela)
Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošana
Zivjaudzētava Zivjaudzētava
Ūdens ņemšanas vieta Ūdens ņemšanas vieta
Ūdenstilpne Ūdenstilpne
Pludmale Pludmale
Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas
Galvenā iela vai ceļš Galvenā iela vai ceļš
Dzelzceļš Dzelzceļš
Lidosta Lidosta
Osta Osta
Piesārņota teritorija Piesārņota teritorija
Cits apdraudēts objekts Cits apdraudēts objekts
Apdraudētās ēkas (20)
Ceļi applūstošās teritorijās (21)
Ūdens dziļums (22)
Neapplūst Neapplūst
0... 0.5 m 0... 0.5 m
0.5...1 m 0.5...1 m
1...2 m 1...2 m
2...3 m 2...3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmenis upes šķērsgriezumos (23)
Apdraudētie iedzīvotāji (25)
virs 60 iedz. virs 60 iedz.
10-60 iedz. 10-60 iedz.
līdz 10 iedz. līdz 10 iedz.
Apdraudēto iedzīvotāju skaits (26)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 5700 5001 - 5700
Polderi (27)
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (28)
Apdraudētās lauksaimniecības zemes (29)
Izgāztuves/potenciāli piesārņotās vietas (30)
Peldvietas (31)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (32)
Ūdens ņemšanas vietas (33)
Hidroelektrostacijas (34)
Apdraudētie objekti (36)
Veselības aprūpes iestāde Veselības aprūpes iestāde
Pansionāts u.tml. Pansionāts u.tml.
Bērnudārzs Bērnudārzs
Ugunsdzēsēju depo Ugunsdzēsēju depo
Vispārējās izglītības iestāde Vispārējās izglītības iestāde
Telekomunikāciju būve Telekomunikāciju būve
Enerģijas ražošana un piegāde Enerģijas ražošana un piegāde
Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle
Kultūras mantojums, drupas Kultūras mantojums, drupas
Aizsargāta būve Aizsargāta būve
Kultūras objekts Kultūras objekts
Pasaules kultūras mantojuma objekts Pasaules kultūras mantojuma objekts
Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Ražotne Ražotne
Lopu novietne (liela) Lopu novietne (liela)
Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošana
Zivjaudzētava Zivjaudzētava
Ūdens ņemšanas vieta Ūdens ņemšanas vieta
Ūdenstilpne Ūdenstilpne
Pludmale Pludmale
Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas
Galvenā iela vai ceļš Galvenā iela vai ceļš
Dzelzceļš Dzelzceļš
Lidosta Lidosta
Osta Osta
Piesārņota teritorija Piesārņota teritorija
Cits apdraudēts objekts Cits apdraudēts objekts
Apdraudētās ēkas (37)
Ceļi applūstošās teritorijās (38)
Ūdens dziļums (39)
Neapplūst Neapplūst
0... 0.5 m 0... 0.5 m
0.5...1 m 0.5...1 m
1...2 m 1...2 m
2...3 m 2...3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmenis upes šķērsgriezumos (40)
Apdraudētie iedzīvotāji (42)
virs 60 iedz. virs 60 iedz.
10-60 iedz. 10-60 iedz.
līdz 10 iedz. līdz 10 iedz.
Apdraudēto iedzīvotāju skaits (43)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 5700 5001 - 5700
Polderi (44)
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (45)
Apdraudētās lauksaimniecības zemes (46)
Izgāztuves/potenciāli piesārņotās vietas (47)
Peldvietas (48)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (49)
Ūdens ņemšanas vietas (50)
Hidroelektrostacijas (51)
Apdraudētie objekti (54)
Veselības aprūpes iestāde Veselības aprūpes iestāde
Pansionāts u.tml. Pansionāts u.tml.
Bērnudārzs Bērnudārzs
Ugunsdzēsēju depo Ugunsdzēsēju depo
Vispārējās izglītības iestāde Vispārējās izglītības iestāde
Telekomunikāciju būve Telekomunikāciju būve
Enerģijas ražošana un piegāde Enerģijas ražošana un piegāde
Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle
Kultūras mantojums, drupas Kultūras mantojums, drupas
Aizsargāta būve Aizsargāta būve
Kultūras objekts Kultūras objekts
Pasaules kultūras mantojuma objekts Pasaules kultūras mantojuma objekts
Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Ražotne Ražotne
Lopu novietne (liela) Lopu novietne (liela)
Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošana
Zivjaudzētava Zivjaudzētava
Ūdens ņemšanas vieta Ūdens ņemšanas vieta
Ūdenstilpne Ūdenstilpne
Pludmale Pludmale
Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas
Galvenā iela vai ceļš Galvenā iela vai ceļš
Dzelzceļš Dzelzceļš
Lidosta Lidosta
Osta Osta
Piesārņota teritorija Piesārņota teritorija
Cits apdraudēts objekts Cits apdraudēts objekts
Apdraudētās ēkas (55)
Ceļi applūstošās teritorijās (56)
Ūdens dziļums (57)
Neapplūst Neapplūst
0... 0.5 m 0... 0.5 m
0.5...1 m 0.5...1 m
1...2 m 1...2 m
2...3 m 2...3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmenis upes šķērsgriezumos (58)
Apdraudētie iedzīvotāji (60)
virs 60 iedz. virs 60 iedz.
10-60 iedz. 10-60 iedz.
līdz 10 iedz līdz 10 iedz
Apdraudēto iedzīvotāju skaits (61)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 5700 5001 - 5700
Polderi (62)
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (63)
Apdraudētās lauksaimniecības zemes (64)
Izgāztuves/potenciāli piesārņotās vietas (65)
Peldvietas (66)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (67)
Ūdens ņemšanas vietas (68)
Hidroelektrostacijas (69)
Apdraudētie objekti (71)
Veselības aprūpes iestāde Veselības aprūpes iestāde
Pansionāts u.tml. Pansionāts u.tml.
Bērnudārzs Bērnudārzs
Ugunsdzēsēju depo Ugunsdzēsēju depo
Vispārējās izglītības iestāde Vispārējās izglītības iestāde
Telekomunikāciju būve Telekomunikāciju būve
Enerģijas ražošana un piegāde Enerģijas ražošana un piegāde
Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle
Kultūras mantojums, drupas Kultūras mantojums, drupas
Aizsargāta būve Aizsargāta būve
Kultūras objekts Kultūras objekts
Pasaules kultūras mantojuma objekts Pasaules kultūras mantojuma objekts
Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Ražotne Ražotne
Lopu novietne (liela) Lopu novietne (liela)
Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošana
Zivjaudzētava Zivjaudzētava
Ūdens ņemšanas vieta Ūdens ņemšanas vieta
Ūdenstilpne Ūdenstilpne
Pludmale Pludmale
Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas
Galvenā iela vai ceļš Galvenā iela vai ceļš
Dzelzceļš Dzelzceļš
Lidosta Lidosta
Osta Osta
Piesārņota teritorija Piesārņota teritorija
Cits apdraudēts objekts Cits apdraudēts objekts
Apdraudētās ēkas (72)
Ceļi applūstošās teritorijās (73)
Ūdens dziļums (74)
Neapplūst Neapplūst
0... 0.5 m 0... 0.5 m
0.5...1 m 0.5...1 m
1...2 m 1...2 m
2...3 m 2...3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmenis upes šķērsgriezumos (75)
Apdraudētie iedzīvotāji (77)
virs 60 iedz virs 60 iedz
10-60 iedz 10-60 iedz
līdz 10 iedz līdz 10 iedz
Apdraudēto iedzīvotāju skaits (78)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 5700 5001 - 5700
Polderi (79)
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (80)
Apdraudētās lauksaimniecības zemes (81)
Izgāztuves/potenciāli piesārņotās vietas (82)
Peldvietas (83)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (84)
Ūdens ņemšanas vietas (85)
Hidroelektrostacijas (86)
Apdraudētie objekti (88)
Veselības aprūpes iestāde Veselības aprūpes iestāde
Pansionāts u.tml. Pansionāts u.tml.
Bērnudārzs Bērnudārzs
Ugunsdzēsēju depo Ugunsdzēsēju depo
Vispārējās izglītības iestāde Vispārējās izglītības iestāde
Telekomunikāciju būve Telekomunikāciju būve
Enerģijas ražošana un piegāde Enerģijas ražošana un piegāde
Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle Bibliotēka, muzejs vai izstāžu zāle
Kultūras mantojums, drupas Kultūras mantojums, drupas
Aizsargāta būve Aizsargāta būve
Kultūras objekts Kultūras objekts
Pasaules kultūras mantojuma objekts Pasaules kultūras mantojuma objekts
Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava Degvielas vai ķīmisko vielu glabātava
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Ražotne Ražotne
Lopu novietne (liela) Lopu novietne (liela)
Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošana
Zivjaudzētava Zivjaudzētava
Ūdens ņemšanas vieta Ūdens ņemšanas vieta
Ūdenstilpne Ūdenstilpne
Pludmale Pludmale
Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas Natura 2000 vai citas īpaši aizsargājamās teritorijas
Galvenā iela vai ceļš Galvenā iela vai ceļš
Dzelzceļš Dzelzceļš
Lidosta Lidosta
Osta Osta
Piesārņota teritorija Piesārņota teritorija
Cits apdraudēts objekts Cits apdraudēts objekts
Apdraudētās ēkas (89)
Ceļi applūstošās teritorijās (90)
Ūdens dziļums (91)
Neapplūst Neapplūst
0... 0.5 m 0... 0.5 m
0.5...1 m 0.5...1 m
1...2 m 1...2 m
2...3 m 2...3 m
> 3 m > 3 m
Ūdens līmenis upes šķērsgriezumos (92)
Apdraudētie iedzīvotāji (94)
virs 60 iedz. virs 60 iedz.
10-60 iedz 10-60 iedz
līdz 10 iedz. līdz 10 iedz.
Apdraudēto iedzīvotāju daudzums (95)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 50 11 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 5000 1001 - 5000
5001 - 5700 5001 - 5700
Polderi (96)
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (97)
Apdraudētās lauksaimniecības zemes (98)
Izgāztuves/potenciāli piesārņotās vietas (99)
Peldvietas (100)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (101)
Ūdens ņemšanas vietas (102)
Hidroelektrostacijas (103)
Valsts nozīmes plūdu riska teritorijas simbols (105)
Valsts nozīmes plūdu riska teritorijas (VNPRT) (106)
Modelētā plūdu teritorija ārpus VNPRT (107)
Upju baseinu apgabali (108)