ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Hautaperän allaspato, murtumapaikka B (voimala), lähtövirtaama MQ Ajanhetket animaationa
summary: Hautaperän allaspato, murtumapaikka B (voimala), lähtövirtaama MQ Ajanhetket animaationa
extent: [[24,63],[25,63]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Hautaperän allaspato, murtumapaikka B (voimala), lähtövirtaama MQ Ajanhetket animaationa
licenseInfo:
catalogPath:
title: Patojen_vahingonvaaraselvitykset_sec_HautaperaTest_Animaatio
type: Map Service
url:
tags: ["Tulva"]
culture: fi-FI
name: Patojen_vahingonvaaraselvitykset_sec_HautaperaTest_Animaatio
guid: F041045C-C503-468E-BE22-F44D368060FE
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN