ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Palvelu sisältää vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan kuulemisessa 2014 tarvittavia aineistoja.
summary: Palvelu sisältää vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan kuulemisessa 2014 tarvittavia aineistoja.
extent: [[15,59],[33,70]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Palvelu sisältää vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan kuulemisessa 2014 tarvittavia aineistoja.
licenseInfo:
catalogPath:
title: VHSTULVAkuuleminen
type: Map Service
url:
tags: ["Tulva","pintavesi"]
culture: fi-FI
name: VHSTULVAkuuleminen
guid: 3C255DD1-A229-4B23-85EF-91C2A7CEB1EB
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN