ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Metsähallituksen lajihavaintoaineisto Velmun karttapalvelua varten.
summary: Metsähallituksen lajihavaintoaineisto Velmun karttapalvelua varten.
extent: [[19,59],[27,65]]
accessInformation: SYKE, Metsähallitus
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Metsähallituksen lajihavaintoaineisto Velmun karttapalvelua varten. Aineisto sisältää vesieliöiden havaintoja Itämerellä.
licenseInfo:
catalogPath:
title: VelmuLajidata
type: Map Service
url:
tags: ["velmu","laji","putkilokasvit","sammalet","bakteerit","pohjaeläimet","levät"]
culture: fi-FI
name: VelmuLajidata
guid: 81EBA125-83D5-4547-95D5-187B0C2FB87B
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN