ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Velmukartta/VelmuRuoppausRannikolla)

Ruoppaukset rannikolla vuonna 2012 ja sen jälkeen (0)
Ruoppaukset rannikolla ennen vuotta 2012 (1)
Ruoppaukset rannikolla, vuosi ei tiedossa (2)