ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Velmukartta/VelmuTausta)

Suomi_rajat_3M (3)
Hallinnolliset_rajat_100K (4)
meri meri
Joki1M (6)
Meri3M_yhdistetty (8)
Jarvi1M (10)
Corine2012_maanpeiteluokittelu (12)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (13)
Hallinnolliset_rajat_100K (16)
meri meri
Suomi_rajat_3M (17)
Joki1M (19)
Meri3M_yhdistetty (21)
Jarvi1M (23)
Corine2012_maanpeiteluokittelu (25)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (26)
Hallinnolliset_rajat_100K (29)
meri meri
Suomi_rajat_3M (30)
Joki1M (32)
Meri3M_yhdistelma (34)
Jarvi1M (36)
Corine2012_maanpeiteluokittelu (38)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (39)
Hallinnolliset_rajat_100K (42)
meri meri
Suomi_rajat_3M (43)
Joki250K (45)
431 431
432 432
Meri1M_yhdistelma (47)
Jarvi1M (49)
Corine2012_maanpeiteluokittelu (51)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (52)
Hallinnolliset_rajat_100K (55)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (56)
manner manner
meri meri
Valtatiet (58)
Joki250K (60)
431 431
432 432
Meri250K_yhdistelma (62)
Meri1M_yhdistelma (63)
Jarvi250K (65)
> 100 000 > 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (67)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (68)
Hallinnolliset_rajat_100K (71)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (72)
manner manner
meri meri
Maantiet (74)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Kadut (75)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Joki250K (77)
431 431
432 432
Meri250K_yhdistelma (79)
Jarvi250K (81)
> 100 000 > 100 000
50 001 - 100 000 50 001 - 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (83)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (84)
Hallinnolliset_rajat_100K (87)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (88)
manner manner
meri meri
Maantiet (90)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Kadut (91)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Joki250K (93)
431 431
432 432
Meri10K_yhdistelma (95)
Jarvi250K (97)
10 001 - 50 000 10 001 - 50 000
> 100 000 > 100 000
50 001 - 100 000 50 001 - 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (99)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (100)
Hallinnolliset_rajat_100K (103)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (104)
manner manner
meri meri
Maantiet (106)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Kadut (107)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kevyen liikenteen väylä Kevyen liikenteen väylä
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Joki250K (109)
431 431
432 432
Meri10K_yhdistelma (111)
Jarvi250K (113)
10 001 - 50 000 10 001 - 50 000
> 100 000 > 100 000
50 001 - 100 000 50 001 - 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (115)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (116)
Hallinnolliset_rajat_100K (119)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (120)
manner manner
meri meri
Maantiet (122)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Kadut (123)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kevyen liikenteen väylä Kevyen liikenteen väylä
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Yksityistiet (124)
Yksityistie Yksityistie
Merenrantakosteikot (125)
Merenrantakosteikot Merenrantakosteikot
Joki250K (127)
431 431
432 432
433 433
Meri10K_yhdistelma (129)
Jarvi250K (131)
1001 - 10 000 1001 - 10 000
10 001 - 50 000 10 001 - 50 000
> 100 000 > 100 000
50 001 - 100 000 50 001 - 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (133)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (134)
Hallinnolliset_rajat_100K (137)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (138)
manner manner
meri meri
Maantiet (140)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Kadut (141)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kevyen liikenteen väylä Kevyen liikenteen väylä
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Yksityistiet (142)
Yksityistie Yksityistie
Merenrantakosteikot (143)
Merenrantakosteikot Merenrantakosteikot
Joki250K (145)
431 431
432 432
433 433
Meri10K_yhdistelma (147)
Jarvi250K (149)
1001 - 10 000 1001 - 10 000
10 001 - 50 000 10 001 - 50 000
> 100 000 > 100 000
50 001 - 100 000 50 001 - 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (151)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (152)
Hallinnolliset_rajat_100K (155)
meri meri
Hallinnolliset_rajat_100K (156)
manner manner
meri meri
Maantiet (158)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Kadut (159)
Alueellinen pääkatu / seututie Alueellinen pääkatu / seututie
Kevyen liikenteen väylä Kevyen liikenteen väylä
Kokoojakatu / yhdystie Kokoojakatu / yhdystie
Liityntäkatu / tärkeä yksityistie Liityntäkatu / tärkeä yksityistie
Muu yksityistie Muu yksityistie
Seudullinen pääkatu / kantatie Seudullinen pääkatu / kantatie
Seudullinen pääkatu / valtatie Seudullinen pääkatu / valtatie
Yksityistiet (160)
Yksityistie Yksityistie
Merenrantakosteikot (161)
Merenrantakosteikot Merenrantakosteikot
Joki250K (163)
431 431
432 432
433 433
Meri10K_yhdistelma (165)
Jarvi250K (167)
1001 - 10 000 1001 - 10 000
10 001 - 50 000 10 001 - 50 000
> 100 000 > 100 000
50 001 - 100 000 50 001 - 100 000
Corine2012_maanpeiteluokittelu (169)
Asuinalueet Asuinalueet
Avoimet kankaat ja kalliomaat Avoimet kankaat ja kalliomaat
Harvapuustoiset metsät ja pensastot Harvapuustoiset metsät ja pensastot
Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet Maa-aineisten ottoalueet, kaatopaikat ja rakennustyöalueet
Puu- ja pensasviljelmät Puu- ja pensasviljelmät
Rannikon kosteikot Rannikon kosteikot
Sisämaan kosteikot ja avosuot Sisämaan kosteikot ja avosuot
Sulkeutuneet metsät Sulkeutuneet metsät
Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueet
Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet Virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Tausta (170)