ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

INSPIRE/SYKE_YleishyodyllisetPalvelut1 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut -ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot, puhdistamojen purkupisteet ja taajamien keskipisteet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Suomen ympäristökeskus

Spatial Reference: 102139  (3067)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 20000000

Max Scale: 5000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates