ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Projektit/VirtavesienLohikalakannat (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Aineisto kuvaa lohikalakantoja virtavesissä. Aineisto perustuu ELY-keskusten määrittelyyn. Aineisto on laadittu SYKEn tuottaman ranta10:n uomaverkoston ja VALUE-hankkeessa tuotettujen valuma-alueiden ja Maanmittauslaitoksen tuottaman ympäristö-ELY-rajojen pohjalta. Aineisto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat, joihin on myös lisätty muita vesienhoidollisesti merkittäviä uomia.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: SYKE, ELY-keskukset

Spatial Reference: 102139  (3067)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 5000000

Max Scale: 1000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates