ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Aineisto kuvaa lohikalakantoja virtavesissä. Aineisto perustuu ELY-keskusten määrittelyyn.
summary: Aineisto kuvaa lohikalakantoja virtavesissä. Aineisto perustuu ELY-keskusten määrittelyyn.
extent: [[19,59],[33,70]]
accessInformation: SYKE, ELY-keskukset
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Aineisto kuvaa lohikalakantoja virtavesissä. Aineisto perustuu ELY-keskusten määrittelyyn. Aineisto on laadittu SYKEn tuottaman ranta10:n uomaverkoston ja VALUE-hankkeessa tuotettujen valuma-alueiden ja Maanmittauslaitoksen tuottaman ympäristö-ELY-rajojen pohjalta. Aineisto kattaa kaikki vähintään yli 10 km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat uomat, joihin on myös lisätty muita vesienhoidollisesti merkittäviä uomia.
licenseInfo:
catalogPath:
title: VirtavesienLohikalakannat
type: Map Service
url:
tags: ["lohi","lohikalakannat","virtavedet"]
culture: fi-FI
name: VirtavesienLohikalakannat
guid: 049EE6F4-1930-4435-A5FA-393FFEEAA9B2
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN