I karttjänsten kan du se och skriva ut information och kartlager över arter, naturtyper och miljövariabler som har samlats i VELMU (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur).Senaste uppdateringar

2023-05: Uppdatering av kartskikt; Geologiska forskningscentralens (GTK) sandbanks- och revmodeller lades till. Det bör observeras att kartskikten inte är exakt de samma som använts för naturdirektivets rapportering 2019 som tidigare funnits på Velmus karttjänst.


2022-11: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med punktdata från 2022. Ny PEMMA-datamängd har lagts till.


Kommande uppdateringar

Hösten 2023: Datauppdatering