I karttjänsten kan du se och skriva ut information och kartlager över arter, naturtyper och miljövariabler som har samlats i VELMU (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur).Senaste uppdateringar

2022-11: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med punktdata från 2022. Ny PEMMA-datamängd har lagts till.


2021-05: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med punktdata från 2021.


Kommande uppdateringar

Våren 2023: Datauppdatering